Aktiver SIM-kort

Aktiver SIM-kort

Kun henvendelser fra registrerte bedriftskunder vil bli behandlet.

Ditt navn
Din e-post
Mobilnummer
[tippy title="SIM-nummer" height="320"]SIM-nummeret er SIM-kortets unike ID. Du finner SIM-nummeret foran på brevet du får SIM-kortet med. Du kan også finne SIM-nummeret på SIM-kortet ved å ta de 12 siste sifrene som står på baksiden med grå skrift.

[/tippy]
Endring
Kommentar

Vilkår for simendring:

  • SIM-endring kan kun bestilles av registrert kontaktperson.
  • Endring kan kun skje med SIM-kort tilsendt fra oss og av registrert kontaktperson.
  • Du vil motta en bekreftelse på e-post eller sms når endringen er utført.
  • Din IP-adresse vil bli logget sammen med denne bestillingen.


    Jeg godtar vilkårene for SIM-endring.