Kontakskjema portering

Kontakskjema
Portering

Skjemaet gjelder for kunder i portering som ønsker å endre porteringsdato eller melde om feil. Kun henvendelse fra registrerte bedriftskunder vil bli behandlet.

Behandlingstid: 1 virkedag. Ved hastesaker, ring 980 00 900.

Ditt navn
Din e-post
Mobilnummer
Henvendelsen gjelder
Melding