Betalbar service

Betalbar service

Dersom din mobiltelefon har skade som følge av en ytrepåvirkning, som fall/slag, fukt eller lignende vil reparasjonen ikke omfattes av produsentens garanti.

I slikte tilfeller vil innsending medføre at verkstedet utarbeider ett prisoverslag over reparasjonen som blir presentert for deg som kunde. Prisoverslaget dekker utbedring av feilen, og verkstedet gir normalt 3 måneders garanti på utbedringen.

Skulle du som kunde ønske å ikke reparere apparatet, har du mulighet for å få det returnert ureparert men du vil da måtte dekke verkstedets kostnader til prisoverslag og porto med kr 500 + mva. Alternativt tilbys miljøvennlig kassering av telefonen uten kostnad.

Dersom telefonen har en skade som følge av fukt/vannpåvirkning, lar apparatet seg ikke reparere, og verkstedet vil i slike tilfeller tilby erstatningsapparat.

Apple reparasjon

Normalt vil en Apple mobiltelefon ikke bli reparert av verksted, både når det gjelder garantisaker og betalbar service. Med unntak av softwarefeil vil Apple normalt sende ut en ny enhet (swap) i stedet for å reparere telefonen. Swap av enhet innenfor garanti utføres kostnadsfritt for deg som kunde.

Dersom din Apple telefon har fått en skade som følge av ytre påvirkning, vil du bli belastet for en ny enhet etter fastsatte takster i henhold til hva som er skadet på telefonen. Ettersom du mottar en helt ny og ubrukt telefon, kan denne kostnaden overstige hva det normalt ville kostet å bytte den defekte delen. Ved swap vil Apple gi ny garanti på apparatet.

Eksempelvis vil swap av Apple iPhone 4 S som  med knust display eller utsatt for fukt, koste kr 2.700 + mva.

Skulle du ikke ønske å reparere apparatet, vil du også her kunne velge mellom å få det returnert ureparert for kr 500 + mva, eller miljøvennlig kassering for kr 0,-

Merk at ved swap, vil du motta ett nytt apparat, og alle data lagret på innsendt telefon vil bli borte.

Tips: Før innsending av din telefon, kontroller om fuktindikator er utløst. Dersom indikatoren viser rødt har telefonen blitt utsatt for fuktighet, og garantien har bortfalt.