Operatørlåste telefoner

Operatørlåste telefoner

I enkelte tilfeller har operatørene lagt inn sperre på mobiltelefonene som medfører at kun simkort fra denne operatøren godkjennes. Dette skal du som kunde informeres om når du kjøper ny telefon, og sperren på apparatet skal være tidsbegrenses.

Sperren oppheves imidlertid ikke automatisk når tiden er utløpt, og det er du som kunde som må sørge for at telefonen låses opp. I noen tilfeller får man oppgitt koden ved å gå på operatørens nettside, mens i andre tilfeller må man kontakte operatørens kundeservice per telefon for å få oppgitt koden. Dersom din telefon er låst mot Telenor kan operatørlåsekoden hentes ut på deres nettsider her.

For andre operatører må deres kundesenter kontaktes per telefon. Er du usikker på om din telefon er sperret eller ikke, kan du kontrollere dette ved å sette inn ett Telia simkort i telefonen. Dersom du ikke får spørsmål om opplåsingskode, dvs at du kun må taste inn simkort pin kode, er telefonen ulåst.

Får du beskjed om å taste inn låsekode, og du ikke selv har sperret telefonen, er det sannsynlig at din telefon er låst til operatør. Er telefonen låst vil den ikke fungere etter porteringen til Telia, og du enten må sørge for at telefonen låses opp (ta kontakt med din operatør) eller benytte en annen telefon etter portering.

I de tilfeller hvor telefonen har vært låst til operatør har vi erfart at det noen ganger kan ta litt tid før låsekodene gis ut til deg som kunde, og det er derfor lurt å kontrollere dette så tidlig som mulig i prosessen. Har du behov for Telia simkort til å teste ut, kan du få dette gratis ved å ta kontakt med oss eller en annen Telia forhandler.