Portering av mobilabonnement

Portering av mobilabonnement

1. Bestilling av portering
Bruker fyller ut bestillingsskjema på www.netcombedrift.no/abo. For at bestillingen skal godkjennes må alle data skrives inn nøyaktig slik de er registrert hos gammel operatør. Selv små feil som feil bokstaver i navn eller feil fødselsdato vil føre til at bestillingen avslås av gammel operatør som en sikkerhet for at bestillingen er reel.

2. Telia sender bestilling til gammel operatør
Som bruker / eier trenger du ikke foreta deg noe overfør gammel operatør, og abonnementet avsluttes automatisk når porteringen er gjennomført.

4. Nytt simkort utleveres.
I god tid før portering vil nye simkort bli utlevert. Disse skal tas i bruk på porteringstidspunktet som er avtalt. Inntil dette tidspunktet skal du benytte ditt eksisterende simkort som tidligere.

5. Operatørlås
I tiden frem til portering ber vi deg kontrollere at din telefon ikke er låst mot gammel operatør. Dersom telefonen er låst vil den ikke fungere etter portering.

6. Bekreftelse på sms
Innen 10 virkedager fra bestilling, skal du motta en sms på ditt eksisterede simkort med bekreftelse på tid og dato for portering. Har du ikke mottatt en slik bekreftelse innen 10 virkedager fra bestilling, vennligst ta ta kontakt.

7. Portering
På avtalt tidspunkt tar du ut ditt gamle simkort og setter inn ditt nye Telia simkort.

Vanlige spørsmål

 • Portering medfører ingen bindingstid og er gratis.
 • Alle abonnement fra alle operatører, med unntak av kontantkort, kan porteres.
 • Ved portering avsluttes gammelt abonnement automatisk og du skal ikke foreta deg noe overfor eksisterende operatør i denne sammenheng.
 • Enkelte mobiltelefoner er låst til operatør, og må åpnes før portering.
 • Dersom du befinner deg i utlandet på porteringsdatoen, må porteringen flyttes til du er tilbake i Norge. Skjema for dette finner du her.

Tips før portering

 • Porteringstidspunkt
  Dette sendes som sms til ditt nummer noen dager før portering, og angir tiden for når du skal bytte simkort. I en kort periode før, og etter dette tidspunktet, kan man oppleve at begge operatørene er tilgjengelig (på de respektive simkort), men det er meget viktig at man bytter kort på porteringstidspunktet slik at man ikke opplever problemer.
  Dersom du befinner deg i utlandet på porteringsdato, må porteringen flyttes til du er tilbake i Norge. Skjema for dette finner du her.
 • Mobiltelefon
  Alle mobiltelefoner fungerer i Telia sitt nett, men dersom man har kjøpt en telefon som er låst til gammel operatør, kan man få problemer på porteringstidspunktet. Trenger du oppsett til telefonen mot WAP, MMS eller andre tilleggstjenester, kan du få dette tilsendt automatisk ved å gå inn på minside.netcom.no
 • Personsvar
  Nummeret til personsvar hos Telia er: +47 921 00 000. Systemet registrerer automatisk hvilket mobilnummer du har, slik at dette nummeret kan brukes av alle. Når en samtale blir viderekoplet fra din mobiltelefon forstår systemet automatisk at dette skal til ”din” personsvar. Og når du ringer til nummeret over, vil du kommer direkte på den samme personsvareren.
  Etter portering er det viktig at innstillingene i telefonen for viderekopling oppdateres med det nye personsvarnummeret, og at eventuelle viderekoplinger til gammel gamle personsvarere blir slettet

Sjekkliste ved feil:

Dersom du mot formodning skulle oppleve problemer i forbindelse med porteringen, kontroller mot tipsene i listen under.

 • Jeg får ikke kontakt med nettverket
  Etter at porteringstidspunktet har vært, skal du ta i bruk det nye Telia simkortet. Telia sin logo skal da vises i displayet på telefonen. Forsøk eventuelt å slå telefonen av og på for å registrere telefonen i nettverket på nytt.
 • Jeg får ikke slått på telefonen
  Kontroller at telefonen ikke er operatørlåst.
 • Jeg får ikke sendt SMS
  Kontroller at nummeret til meldingssentralen er: +4792001000
 • Innringer får beskjed om at nummeret ikke er i bruk
  Kontroller at det ikke henger igjen viderekoplinger fra ditt gamle abonnement (eksempelvis til personsvar). Opphev alle viderekoplinger ved å taste ##002# og sende-knapp. Oppdater deretter telefonen med nytt personsvarnummer og andre viderekoplinger via telefonmenyen. Har du ikke fått oppgitt ditt personsvarnummer, får du dette ved å logge deg inn på minside.netcom.no

Dersom du har behov for hjelp etter portering, kontakt Telia Kundeservice på tlf: 05051